med hjärtat tror man och blir rättfärdig

Tron kommer genom predikan

hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?

Var och en som åkallar herrens namn skall bli frälst

Visdom ur romarbrevets tionde kapitel

HISTORIA

STÖD

Radio Fyren började 1986 att tjäna församlingarna i Vasaregionen med Radio och TV. I många år sändes Fyrens program genom Radio Vaasa och TV-arbetet föll bort. 2017 började Fyren efter ett uppehåll att samarbeta med Frank Mangs center i Närpes och i början av 2018 överfördes Fyren till FMC som en del av verksamheten. Med en snabbt utvecklande mediavärld bestämde vi oss för att ta upp TV-arbetet på nytt och börja sända och lagra materialet på nätet. Verksamheten vidgar också sitt område till hela svenska Österbotten!

Genom att stöda Fyren kan vi nå ut till fler människor med budskapet om Jesus Kristus och vad han har gjort! Vi tror på ett glädjens budskap som alla bör få höra och ta ställning till, kom därför med och stöd oss såväl ekonomiskt som i bön.


Fyren finansieras helt genom privata medlemmar, församlingar och organisationer runt om i Österbotten.

Klicka på "Bli medlem" för mer information!

Ikoner gjorda av Freepik från www.flaticon.com

Radio Fyren - En del av Frank Mangs center